GEKOM

Gekom Geofizikalno i ekološko modeliranje d.o.o.

Fallerovo šetalište 22
10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 (0)1 4952 133
Fax: +385 (0)1 4952 131

bora@gekom.hr